Nordic Working Life Conference 2020

Reconnect projektgruppen deltager d. 28.-29. september ved Inge Storgaard Bonfils og Stella Mia Sieling-Monas på Nordic Working Life Conference 2020, som afholdes af Aalborg Universitet.  

https://www.politics-society.aau.dk/conferences/nwlc-20/

Inge og Stella præsenterer på en af konferencens tematiske sessioner en analyse af mulighederne og barriererne for at implementere Supported Employment programmer i lyset af den danske beskæftigelsesindsats –  blandt andet med udgangspunkt i projekt Reconnect.

Underrubrik

Udfordringerne ved at implementere de centrale principper i en Supported Employment / IPS-tilgang vil blive diskuteret, herunder SE princippet om, at målet er ordinær beskæftigelse over for danske beskæftigelsesindsatser som løntilskud og virksomhedspraktik og 2) tidsubegrænset og individualiseret støtte over for mere tidsbegrænsede og standardiserede beskæftigelsesindsatser. 

Underrubrik

På en anden session vil Inge og Stella – ligeledes med udgangspunkt i projekt Reconnect – diskutere brugen af fidelitetsmålinger, og hvordan disse målinger både kan bruges til at evaluere effekten af beskæftigelsesindsatser, der gør brug af IPS- og lignende metoder, såvel som til at forbedre implementeringen af indsatserne ved at sikre overholdelsen af de grundlæggende metodeprincipper. Yderligere vil det også blive diskuteret, hvordan tilgangen med at evaluere frontlinje- implementering rummer en række begrænsninger og dilemmaer.

Kontaktinformation og links

Læs mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum