Om Reconnect

I Reconnect afprøves og evalueres en integreret uddannelses-, beskæftigelses-, og psykosocial indsats målrettet unge (18-29 år) med tegn på angst eller depression. Indsatsen er udviklet med afsæt i IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte), der oprindeligt er målrettet voksne med svære psykiske lidelser. Metoden har vist gode resultater, og derfor omsættes og afprøves metoden nu i en dansk kommunal sammenhæng over for målgruppen af unge med tegn på psykisk mistrivsel.

Reconnect tilbyder de unge et individuelt tilrettelagt forløb målrettet ordinært job eller uddannelse koblet med støtte til at forbedre den unges generelle trivsel. Projektet skal bidrage til, at flere unge kommer i uddannelse eller arbejde. Projektet gennemføres i samarbejde med tre kommunale jobcentre.

For at blive inkluderet i projektet screenes den unge for tegn på angst eller depression under en samtale med en Reconnect-konsulent, som herefter vurderer, om den unge kan tilbydes deltagelse i projektet. Deltagelsen i projektet er frivillig og forudsætter, at den unge er motiveret for at arbejde hen mod at komme i arbejde eller uddannelse.

Reconnect gennemføres og evalueres af Københavns Professionshøjskole (KP) i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), Roskilde Universitet (RUC), Rødovre Kommune, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune. Projektet løber fra 2019 til sommeren 2025. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.