Midtvejskonference: PÅ VEJ – Unge i psykisk mistrivsel på vej mod job eller uddannelse

Torsdag den 29. september 2022 afholdt projekt Reconnect midtvejskonferencen ”På vej – Unge i psykisk mistrivsel på vej mod job eller uddannelse”. Med knap 100 deltagere fra både forskningsverdenen og praksis var der fuldt hus i auditoriet på socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor konferencen blev afholdt. Programmet bød på en blanding af oplæg fra projektets kommunale samarbejdspartnere, nordiske forskningsperspektiver på Supported Employment til unge i psykisk mistrivsel samt præsentation af foreløbige resultater og indsigter fra projektets delstudier.  

Forskningsgruppen på Københavns Professionshøjskole kunne i samarbejde med forskere fra VIVE præsentere lovende, foreløbige resultater, hvad angår de unges uddannelses- og beskæftigelseseffekter samt udviklingen i de unges trivsel. Projektets ph.d.-studerende gav sammen med en ungdomsforsker fra Roskilde Universitet desuden et spændende indblik i de unges liv set fra deres eget perspektiv samt interessante perspektiver på, hvordan vi kan forstå de unges liv set i et udsathedsperspektiv og med fokus på mental helse og (mis)trivsel. 

I tre sideløbende workshopsessioner blev deltagerne inviteret ind i tre af projektets delstudier, hvor vi i fællesskab kunne drøfte og blive klogere på, hvordan Reconnect-metodens krav og forventninger til konsulenternes arbejde påvirker konsulenternes arbejdsliv, hvordan der i jobcentreregi kan arbejdes med organisering og udvikling af lavtærskel-tilbud målrettet de unges trivselsudfordringer, samt fidelitetsevaluering i Reconnect-projektet set fra et forsknings-, evaluator- og praksisperspektiv. 

 

Forskningsgruppen på Københavns Professionshøjskole vil gerne sige en stor tak for en god og inspirerende dag til alle, der deltog. Vi håber at se mange af jer igen i 2024, hvor projektets afslutningskonference afholdes. 

 

For yderligere information om projektet kontakt: 

Inge Storgaard Bonfils, docent og projektleder, tlf.: +45 51 38 04 76, mail: inbo@kp.dk 

Karoline Marie Kjer, projektkoordinator, tlf.: +45 51 63 27 68, mail: kmkj@kp.dk