Reconnects deltagelse på KL's Beskæftigelsestræf

 

Mange unge, som viser tegn på psykisk mistrivsel, står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. Hvordan kan en indsats konkret håndtere og støtte de unge i deres generelle trivsel samtidigt med at job og uddannelsesfokus fastholdes?

Dette var blandt andet på dagsorden tirsdag den 28. februar, da projekt Reconnect deltog i KL’s Beskæftigelsestræf med en gruppe af Reconnect-konsulenter og -ledere samt forskere fra Københavns Professionshøjskole. Docenter Inge Storgaard Bonfils og Julia Salado-Rasmussen, Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole, samt Reconnect-projektleder Erika Kamilla Thuebæk, Jobcenter København, bidrog desuden til konferencen med en session om unge, uddannelse og beskæftigelse. 

 

I sessionen dykkede deltagerne ned i projekt Reconnect, som er en integreret uddannelses-, beskæftigelses- og psykosocial indsats målrettet unge (18-29 år) med tegn på angst eller depression, udviklet med afsæt i IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte). Her blev de klogere på indsatsens metode, samt hvilke muligheder og udfordringer der kan være i at implementere modellen i en dansk jobcenterkontekst.