Midtvejskonference:
PÅ VEJ - Unge i psykisk mistrivsel på vej mod job eller uddannelse

Projekt Reconnect inviterer til midtvejskonference torsdag den 29. september 2022.

Mange unge, som viser tegn på psykisk mistrivsel, står også uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. Jobcentrenes ungeindsatser har en central opgave i at hjælpe de unge videre, men hvordan håndteres og støttes de unge i deres generelle trivsel samtidigt med at job og uddannelsesfokus fastholdes?

Projekt Reconnect og de unge er på vej – og derfor inviteres til midtvejskonference, hvor vi præsenterer foreløbige indsigter og resultater. 

Dagen vil bestå af en kombination af oplæg og workshops baseret på indsigter og erfaringer fra projektet, samt perspektiver på Supported Employment og ungdom fra to nordiske forskere.

 

Deltagelse i konferencen er gratis, og alle er velkomne.

 

Du kan læse mere om konferencen, se programmet og tilmelde dig via dette link:

www.tilmeld.dk/reconnect

 

Midtvejskonferencen afholdes på:

Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Kronprinsesse Sofies vej 35

2000 Frederiksberg