Forskning

Reconnect er både et interventions- og et forskningsprojekt, som består af flere forskellige elementer og delstudier, med hver deres formål og tilhørende metoder.

I forskningsgruppen på Reconnect arbejder vi sammen med vores samarbejdspartnere på at sikre en bred vifte af perspektiver og viden omkring både indsatsens effekter og økonomiske konsekvenser, projektets implementering i kommunerne, samt medarbejdere og borgeres erfaringer og oplevelser med deltagelse i Reconnect.