EUSE 2022

Reconnect projektgruppen deltager den 20.-22. juni ved Inge Storgaard Bonfils samt Julia Salado-Rasmussen og Thomas Mackrill på EUSE-konferencen, som afholdes i Oslo.

Den 20.-22. juni løber den 14. EUSE-konference (The European Union of Supported Employment) af stablen. Det overordnede tema for konferencen er Supported Employment. Konferencen vil behandle strategier for, hvordan bæredygtig beskæftigelse for mennesker i udsatte positioner sikres i fremtiden. 2022-konferencen foregår i Oslo, og programmet kan findes her.

Reconnect-gruppen deltager i konferencen med to oplæg:

Docent ved Institut for Socialrådgiveruddannelse, Inge Storgaard Bonfils, bidrager med oplægget ”Social Work in Transition – implementing SE in Danish Employment Services”. Oplægget handler om 12 Reconnect-konsulenters erfaringer med at gå fra en mere traditionel arbejdstilgang til beskæftigelse til en integreret uddannelses-, beskæftigelses- og psykosocial indsats målrettet unge med tegn på angst og depression.

Docent ved Institut for Socialrådgiveruddannelse, Julia Salado-Rasmussen, og docent ved Institut for Socialrådgiveruddannelse, Thomas Mackrill, holder oplægget ”Improving Supported Employment”. Oplægget handler om Reconnect-projektets erfaringer med at anvende IPS-modellen (Individual Placement and Support) i kombination med psykosociale indsatser.