Reconnect når en milepæl

Januar 2024 nåede vi i projekt Reconnect en milepæl. ’Ung nummer 500’ blev inkluderet i projektet, hvilket er vores mål i effektstudiet.

Effektstudiet gennemføres i et samarbejde mellem forskere fra KP og VIVE, Rasmus Højbjerg Jacobsen og Rune Vammen Lesner. Ved projektets start har forskerne fra VIVE beregnet, at der skulle inkluderes 500 deltagere i projektet, for at der kan laves en solid effektevaluering. ’Hvis de foreløbige resultater holder, betyder det at ’ung nummer 500’ vil have 25% større chance for at komme i job eller uddannelse’, fortæller docent Julia Salado-Rasmussen, som samarbejder med forskerne fra VIVE om effektstudiet.

De unge er rekrutteret til projektet via de tre deltagende kommuner: Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune og Rødovre Kommune.

De tre kommuner startede deres Reconnect indsats op ved årsskiftet 2019-2020 og indsatsen løber frem til udgangen af 2024. ’Vi har fra starten haft et tæt samarbejde med de tre deltagende kommuner og de har gjort en kæmpe indsats for at rekruttere unge til projektet’ fortæller projektleder og docent Inge Storgaard Bonfils. Det er frivilligt for de unge at deltage i projektet og de unge tilbydes en tidsubegrænset indsats, hvor de støttes i at finde og fastholde et arbejde eller uddannelse.

 

Projektet Reconnect er finansieret af Novo Nordisk Fonden.