Projekt Reconnect på Socialrådgiverdage 2023

Reconnect-projektgruppen har sammen med de kommunale Reconnect-medarbejdere deltaget i Socialrådgiverdage den 15.-16. november 2023.

Under overskriften ”Myndighedssagsbehandler, mentor eller virksomhedskonsulent? Om faglige roller i en tilpasset IPS-indsats” fortalte lektor på Københavns Professionshøjskole, Stella Mia Sieling-Monas, og Reconnect-konsulenterne, Michael Vestergaard, Lene Vincent Brunemark og Brian Mogensen fra Bornholms Regionskommune, om Reconnect-konsulenternes erfaringer med, hvordan arbejdet med metoden indvirker på deres arbejdsliv og faglige rolle. Hvordan navigerer de i et arbejdsliv med fleksible rammer og stor autonomi til at handle sammen med borgeren i relation til dennes egne ønsker for fremtiden? Og hvordan forholder de sig til at arbejde med metoden inden for rammerne af den mere ”traditionelle” beskæftigelsesindsats i deres organisation – med de både muligheder og udfordringer, det medfører i arbejdslivet?

Docent Julia Salado-Rasmussen og adjunkt Olga Shishkina fra KP holdt sammen med psykolog i Jobcenter København, Christian Søgaard, og Reconnect-projektkoordinator i Rødovre Kommune, Mette Gudman, et oplæg om, hvordan de fagprofessionelle i Reconnect arbejder med at sikre den rette støtte til unge ledige med psykisk sårbarhed, og hvordan de psykosociale tilbud i projektet integreres med uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. I oplægget præsenterede Julia og Olga resultater fra delstudiet af de psykosociale indsatser i de tre kommuner. Derefter delte Christian og Mette deres erfaringer med at integrere psykosociale indsatser med beskæftigelsesindsatsen i regi af Reconnect og diskuterede, hvordan der i jobcentrene kan arbejdes med organisering og udvikling af tilbud målrettet unges mistrivsel.

Udover oplæggene fik projektgruppen og de kommunale Reconnect-medarbejdere en masse spændende inputs og inspiration med hjem fra konferencen til det videre arbejde i projektet.