Projekt Reconnect på EUSE-konferencen WE HAVE THE TALENT 2024

Adjunkt Olga Shishkina og docent Inge Bonfils fra Reconnect-projektgruppen deltog sammen med fem kommunale Reconnect-konsulenter i EUSE-konferencen WE HAVE THE TALENT den 5.-7. juni 2024 i Salou, Spanien.

Projekt Reconnect bygger på et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere om at implementere IPS i en tilpasset form, som kan matche både de kommunale rammer og de unges behov. Derfor lægger parterne i gruppen også vægt på at være sammen om at formidle projektets resultater.

Forud for konferencen havde de i fællesskab forberedt en workshop om Supported employment for NEETs with less severe mental health problems: discovering the dreams and needs of the young participants. Her præsenterede Inge og Olga indsigter fra projekt Reconnect, og Reconnect-konsulenterne Erika Thuebæk og Brian Mogensen fortalte om at udforske og støtte de unge i deres drømme for et arbejdsliv.

På konferencen holdt Inge og Olga også et forskningsoplæg under overskriften Integrating Supported Employment and psychosocial services for young adults with less severe mental health problems in Denmark. Her fortalte de om projektets forskning i hvordan kommunerne skaber nye modeller for samarbejdet mellem job/uddannelses- og psykosociale indsatser, som i parallel og integrerede forløb støtter de unges trivsel og vej mod job eller uddannelse.

Udover gruppens egne oplæg, fik både projektgruppen og de kommunale Reconnect-medarbejdere mange nye indsigter, nye kontakter og oplevelsen af at være del af et større fællesskab om Supported Employment. De oplevede at praktikere fra andre lande efterlyser viden om hvordan de kan arbejde med Supported Employment til unge i psykisk mistrivsel.  Det er ikke kun Danmark, som oplever en stigning i unge ledige med mentale helbredsproblemer. En stor interesse for gruppens oplæg vidner om, at de indsigter projekt Reconnect bringer frem vinder genklang i andre lande.