Artikel i Uden for nummer 41

Projektgruppen i Reconnect har udgivet artiklen ”Supported Employment – en ny beskæftigelsesindsats i en dansk kontekst” i tidsskriftet Uden for nummer 41, der udkom i december 2020.

Link til tidsskriftet: https://socialraadgiverne.dk/publikation/uden-for-nummer-41/

Reconnect-indsatsen er udviklet med afsæt i IPS, som er en såkaldt Supported Employment tilgang. Artiklen beskriver, hvad Supported Employment (SE) indebærer og diskuterer tilgangen i lyset af den danske beskæftigelsesindsats. Det beskrives i artiklen, hvordan SE er en international anerkendt beskæftigelsesindsats, der er udviklet med henblik på at støtte mennesker med en funktionsnedsættelse i at komme i ordinær beskæftigelse. Til trods for flere overbevisende studier af indsatsernes virkninger og internationale anerkendelse har SE nemlig ikke hidtil været særligt udbredt i en dansk beskæftigelsessammenhæng.

Reconnect er et af de to forskningsprojekter, som artiklen tager udgangspunkt i og det diskuteres, hvordan Supported Employment kan tilpasses til andre målgrupper. Traditionelt har Supported Employment tilgangen været rettet mod voksne mennesker med funktionsnedsættelser, hvor Reconnect til forskel herfra fokuserer på unge med tegn på angst og depression. Det drøftes desuden i artiklen, hvilke muligheder og udfordringer der er for implementering af SE i en dansk beskæftigelseskontekst.

Artiklen er skrevet af Inge Storgaard Bonfils, Stella Mia Sieling-Monas, Hamiyet Kaya og Anne Jørgensen, som alle er en del af Reconnect-Forskningsgruppen.